• Nasser Abdoelkariem

  Sr. Project Manager - Informatica ingenieur

   

   

  Inhuur voor het managen van IT- & recycling related innovation projecten

   

   

   

   

 • Profiel

   

  Werk ethiek: Werk aan optimalisaties van bedrijfsvoeringen & bedrijfsarchitecturen met inzet van innovatieve informatie technologieën, waarbij sociale innovatie ofwel de draagkracht van IT-gebruikers voor werkverbetering centraal staat.

   

  Business Information Analyses: Inzet van o.a. Project management, procesanalyses, requirement-analyses, data-analyses, impactanalyses en functionele analyses & -ontwerpen

   

  Professional: Inzetbaar is een rugtas vol met oplossingen opgedaan door ruime ervaring met complexe Informatiesystemen en professionele methoden en technieken (best-practices) als Agile, LEAN, BPMN, UML.

   

  Probleem oplosser: vind wegen, middelen en de juiste competenties om in politiek gevoelige omgevingen vraagstukken en oplossingen inzichtelijk te maken en deliverables conform kwaliteitscriteria hiervoor te op te leveren binnen de gestelde deadlines.

   

  Teamwerker: dagelijkse samenwerking met, kennisoverdracht aan & ondersteuning van enerzijds IT-experts en anderzijds IT-gebruikers, die werken aan de functionele verbeteringen in de bedrijfsvoering & businessarchitectuur.

   

  • Afgestudeerd in de bedrijfskundige informatica & Informatiekunde (Information Science)
  • Werk met vooronderzoeken, probleemanalyses, aanbevelingen oplossingsalternatieven, presenteren van oplossingen
  • Impactanalyses (impact van oplossingen op bestaande informatie-architecturen, technologie, geld en resources/capaciteit)
  • Schrijven en onderbouwen van wijzigingsverzoeken voor verbeteringen in de informatie-architectuur
  • High Intensitive Workshops gegeven aan gebruikers van systemen, in samenwerking met IT-teams, management & (interne) klanten, gericht op Werkwijzen, problematieken, gebruikerswensen & systeem eisen en acceptatiecriteria.
  • Procesanalyses met BPMN (Business Process Modelling Notation)
  • Requirementanalyses met Business- & functionele usecases (UML), Agile Userstories, Scherm prototyping & testcases
  • Coördinatie en Uitvoering van functionele acceptatietesten
  • Opleiden van Product Owners, Scrummasters, Business analisten en Key-users/Hoofdgebruikers
  • Recente opdrachtgevers: Philips Semi-Conductors, Achmea Interpolis, Ersnt & Young, Ravago multinational, Eneco, E.ON, Rabo International, Gemeente Amsterdam, Vakbond De Unie, Universiteit Amsterdam/HvA, Het COA.

  Persoonlijke competenties

  • Initiatiefrijk & adviserend bij het doen van oplossingsvoorstellen
  • Doortastend in het vaststellen van kernvraagstukken
  • Sensitive bij het omgaan met complexere (politieke) situaties
  • Transparantie & kennisdeling bij support aan gebruikers en coachen van IT-collega's
  • De lead nemen om resultaten & deadlines te bereiken
  • Coachend & geduldig in workshops

  Innovaties

  Innovaties zijn gerealiseerd met procesverbeteringen en Informatie-technologie. Het betreft hier implementaties en verbeteringen van complexe informatiesystemen als:

  • Manufacturing systemns t.b.v. Recycling, Plastics & circulaire innovaties
  • ERP systemen (MS Dynamics AX, Dynamics CRM 2012; ERP SAP R3)
  • Document- & content managementsystemen (Xtendis 5.0, SharePoint 2007 en IBM FILENET 2008)
  • Financiele systemen (Exact, CODA financieel systeem)
  • Service Oriented Architecture (SOA, WebServices)

  Momenteel ligt de focus vooral op het maximaal inzetten van bestaande Informatie Technologie en het optimaliseren van de ondersteunde bedrijfsprocessen.

  Professionele methoden

  De methoden die worden gebruikt zijn vaak een combinatie van projectmanagement methoden en Agile principes:

  • RUP
  • Scrum
  • UML
  • BPMN
  • BiSL
  • ITIL
  • Prince 2
  • Agile werken (SCRUM, KANBAN)

  Met name het Agile werken, SCRUM en het gebruik van scrum & Kanban borden in combinatie met Business- & informatieanalyses in lopende IT-projecten vraagt deze periode veel aandacht.

  Samenwerkingstools

  Om samenwerkingen met Developers en gebruikers productiever te maken en complexe inzichten transparant vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van tools die het project management & Agile werken ondersteunen, zoals:

  • Atlassian JIRA
  • Atlassian Confluence
  • Enterprise Architect v10/v11
  • IBM Rational Software Architect
  • Bizagi
  • Visio
  • Aris Express
  • MAVIM Procestool

  Optimaal gebruik van deze tools kent derhalve een korte of geen aanlooptijd.

  Proces- & branche kennis

  Vanaf 1997 is samengewerkt vanuit de Businessanalyse & projectmanagement in meer dan 15 innovatieve IT-veranderprojecten. Processen zijn geoptimaliseerd vanuit deze rollen binnen branches als:

  • Manufacturing
  • Automotive
  • Logistiek & distributie
  • Customer Service
  • Sales
  • Credit
  • Debiteuren & Incasso
  • Inkoop / Crediteuren
  • Pensioendiensten
  • Energie
  • Juridische dienstverlening
  • Gemeenten
  • Zorg
  • Onderwijs

  Procesexpertise op deze gebieden is vanwege de ervaring in deze branches snel weer in te zetten.

 • Aangeboden cursussen

   

  U wilt IT-gebruikers klaarstomen voor een verbeterslag ?

   

  broken image
  Hier vindt u High Intensive Trainingen
  voor professionalisering van uw gebruikersorganisatie
  rn de ontwikkeling van draagkracht voor verbetering bij IT-gebruikers

   

  Cursus 2023-08

  broken image

  Cursus

  Business Proces Analyse & Modellering

  BPMN 2.0,  Business Usecases & impactanalyses

  (1 dag - Cursus 1050,- Eur p.p. of workshop 1 dag max. 12 personen 2850,- Euro)
   

  BPMN staat voor Business Process Modeling Notation, de nieuwe standaard voor het modelleren en communiceren van bedrijfsprocessen. Het doel van BPMN is te voorzien in een toegankelijke en begrijpelijke notatiewijze voor business analisten, procesinrichters, procesmanagers en gebruikers uit de business, die het proces bewaken en besturen (bron: OMG). Bovendien kunnen BPMN modellen gebruikt worden om met aanvullende technologie, automatisch BPEL-code (Business Process Execution Language) te genereren om het proces uit te voeren. BPMN is de eerste standaard die deze koppeling mogelijk maakt. In deze training leer je de opbouw en de notatiewijze te begrijpen en BPMN te gebruiken in de praktijk.
  Na deze training kan de deelnemer:

  • De functie van de BPMN-standaard aangeven
  • De plaats van BPMN in de Enterprise Architecture aangeven
  • De betekenis van de symbolen in de BPMN-standaard 2.0 verklaren
  • De syntax van BPMN 2.0 verklaren aan de hand van voorbeelden
  • De BPMN-standaard toepassen in het opstellen van procesmodellen
  • De waarde van een conventiedocument aangeven
  • De toegevoegde waarde van BPMN tools aangeven

  De training is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij het modelleren van processen, waaronder business analisten, procesontwerpers, procesanalisten, materiedeskundigen, proceseigenaren, procesmanagers, functioneel beheerders en AO-medewerkers.
  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de training BPM Orientatie of vergelijkbare kennis van Business Process Management hebben.

  Voorvereisten

  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis van Business Process Management hebben.

  Doelstellingen

   

  Na deze training kan de deelnemer:

  • de functie van de BPMN-standaard aangeven
  • de plaats van BPMN in de Enterprise Architecture aangeven
  • de betekenis van de symbolen in de BPMN-standaard 2.0 verklaren
  • de syntax van BPMN 2.0 verklaren
  • aan de hand van voorbeelden de BPMN-standaard toepassen in het opstellen van procesmodellen
  • de waarde van een conventiedocument aangeven
  • de toegevoegde waarde van BPMN tools aangeven
   
   
  Cursus 2023-02
  broken image

  Cursus

  Requirementsanalyses & wijzigingsverzoeken

   Functionele impact analyses, UML Usecases, Agile Userstories, Screen prototyping

  (1 dag - 950 Eur p.p.)
   
   
   
  Inhoud:
  Volledige beschrijving cursus zie White paper (PDF)
   
   
   
  Cursus 2023-12
  broken image

  Cursus

  Product Owner & Agile Usercoaching

  incl. Business- & functionele analyses, Kanban vs. Scrumboard

  (2 dagen - 2150,- Eur p.p.)
   
   
   
  Inhoud:
   
   
   
   
  Cursus 2022-01
  broken image

  Cursus

  Teamwork voor IT-gebruikers

  wordt een Probleemoplosser & High Change Performer

  (2 dagen - 2650,- Eur p.p.)
   
   
   
  Inhoud:
  Niet omgaan met stress maar voorkomen van stress door inzicht in onzichtbare samenwerkingsprocessen
  Best practices in de problemsolving voor vergoten van je vprobleem verandervermogen
  In balans blijven, jezelf in balans houden, ken je valkuilen en uitdagingen
  Hgh Change performance in de IT-verbeterketen (de abc-van HCP-ers: 2 toepassingen: l1) eren balanceren (soft skills) 2) varianten van Solution Design model (functionele IT mode)l + 3 schilderijen voor patronherkenning
   
   
  Cursus 2022-09
  broken image

  Cursus

  Data-analyse & -Modellering

  (incl. analyses in Excel)

  (2 dagen - 2650,- Eur p.p.)
   
   
   
  Inhoud:
   
   
   
   
  vvv